background image
Activiteiten
Wegenbouw
Wegenbouw heeft betrekking op de planning, het ontwerpen, de aanleg alsmede het beheer en onderhoud van wegen en wegvoorzieningen

JSB Infra neemt dan ook diverse projecten aan van bijvoorbeeld provincies, gemeenten of andere overheidsinstellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van complete werken met daarin grondwerk; riolering; asfalt; bestrating en overig (straat)meubilair.

Bij het uitvoeren van deze werken zorgen wij uiteraard voor de benodigde vergunningen; certificaten en administratieve verantwoordingen naar onze opdrachtgever.
Wegenbouw
Bestrating
JSB Infra kan uw project; bedrijfsterrein of bijvoorbeeld uw tuin voorzien van bestrating of sierbestrating. Wij kunnen dan ook alle soorten elementverharding aanbrengen zoals: gebakken stenen; beton straatstenen; natuur stenen; tegels etcetera.

Deze elementverharding wordt door ons personeel op een arbeidsvriendelijke manier aangebracht. Wij maken gebruik van diverse machines om de bestrating machinaal aan te brengen. Tevens hebben wij ook echte vakmensen in dienst welke nog "onder de hamer" kunnen straten.

Ook voor advies of het maken van een ontwerp kunt u bij ons terecht!
Bestrating
Grondwerk
Grondwerk is de basis voor het realiseren van een bouwproject. Of het nu gaat om het ontgraven van een cunet; grondverzet of bijvoorbeeld het bouwrijp maken van een geheel project. JSB Infra heeft de kennis en materieel in huis om uw project uit te voeren tot een goed resultaat.

Ook kunnen wij vrijgekomen grond afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting met eventueel benodigde certificaten of tijdelijk in depot zetten.

Tevens kunnen wij een nieuw tracé voor kabels en leidingen aanleggen.
Grondwerk
Riolering
Riolering is een belangrijk onderdeel in de infrastructuur. JSB Infra legt deze riolering aan in zowel stedelijk als landelijk gebied, realiseren nieuwbouw van DWA- en HWA-riool; drainage en infiltratiesystemen.

De realisatie van specialistische rioleringswerken vereist grote deskundigheid. Vakmanschap, ervaring en het juiste materiaal en materieel spelen hierbij een belangrijke rol.
Riolering
Boombescherming
Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet- verplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigeronderdelen etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

JSB Infra kan deze boombescherming, ook wel stamommanteling genoemd, zowel leveren als aanbrengen. Wij doen dit op diverse locaties in Nederland.

Wilt u vrijblijvend een prijs voor uw project ontvangen, neem dan contact op met ons!
Boombescherming
Nog geen project beschikbaar
Groenvoorziening
Groenvoorzieningen is het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of voorzien van groen. Bij zo'n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen.

JSB Infra kan het ontwerp; aanleg en onderhoud van uw groen project uitvoeren. Dit varieert van het maaien van bermen tot boomverzorging.

Al het vrijkomend groenafval wordt voor zover mogelijk gerecycled. Van het restmateriaal wordt weer grondstof gemaakt voor o.a. bio- en energiecentrales.
Groenvoorziening
Bouw- en Woonrijpmaken
Bouwrijp en/of Woonrijp maken van een stuk grond betekent dat men het maaiveld gaat bewerken voordat er met bouwen begonnen kan worden. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van een woonwijk of een nieuwe weg.

JSB Infra kan de uitvoering van dergelijke projecten op zich nemen. Hierbij kunnen wij onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren: grondwerk; voorbereiden kabels en leidingen; KLIC meldingen; aanbrengen noodbestrating.
Bouw- en Woonrijpmaken
Gladheidsbestrijding
Veiligheid tijdens het werken is belangrijk. Maar niet alleen dan. Ook op straat is veiligheid van levensbelang. Helaas is dit met de weerbeelden in Nederland niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Het ijs- en sneeuwvrij houden van uw terrein is belangrijk. Een schoon terrein waarborgt niet alleen de continuďteit van uw activiteiten, maar ook de veiligheid van uw collega’s; bezoekers; klanten en leveranciers. Door preventief zout te strooien kunnen wij uw terrein ijsvrij maken, dan wel behouden.

Door preventief te strooien wordt het ontdaan van gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk voorkomen
Gladheidsbestrijding
Nog geen project beschikbaar
Verhuur van machines
Wij kunnen u ook van dienst zijn met de verhuur van diverse machines voor de grond-, weg- en waterbouw. Deze machines worden verhuurd door onze zusteronderneming JSB Materieel. Een indicatie van ons materieel park vindt u onder het kopje "Materieel" op deze website.

De meeste machines worden verhuurt in combinatie met een vakbekwame machinist. Echter kunnen sommige machines ook los gehuurd worden en eventueel op locatie afgeleverd worden.

Staat uw gewenste machine er niet tussen of heeft u andere vragen? Bel of mail dan met onze verkoopafdeling!
Verhuur van machines
Detachering personeel
U heeft een vacature en zoekt u hiervoor gemotiveerd en proactief personeel? JSB Personeel & Detachering kan u helpen bij de werving & selectie van geschikte kandidaten. Het maakt ons niet uit of het gaat om tijdelijk uitzendpersoneel of een langdurig e detacheringsovereenkomst.

Tijdens een intakegesprek nemen we graag uw wensen en eisen door. Op basis van het samengestelde functieprofiel gaan wij dan op zoek naar een geschikte kandidaat. Doordat wij een uitgebreid netwerk hebben, kunnen we meestal snel een geschikte kandidaat vinden.
Detachering personeel
Nog geen project beschikbaar